Deze site is onderdeel van het Zelfregieteam Borne, waarvan het Inloophuis onderdeel is - Binnenkort verschijnt hier meer informatie.

blog

Nieuws voor mantelzorgers van GGZ patiënten, woonachtig in de gemeente Borne

Als mantelzorger van iemand met een psychiatrische ziekte, kunt u in aanmerking komen voor een waardering van 50, – euro van de gemeente Borne.

Succesvolle MBO 1 Entreeopleiding gaat weer van start in september 2018

De Stichting Informele Zorg Twente start in september 2018  samen met het ROC van Twente een nieuw leerjaar voor de eenjarige MBO 1 entree opleiding. Deze opleiding is geschikt voor iedereen die nog geen diplomaheeft en zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten.

Gastvrij Inloophuis Borne biedt aandacht en begrip voor naasten van mensen met ‘onbegrepen gedrag’

In een tijd dat de overheid steeds meer zorgoplossingen neerlegt bij de burgers en deze zelfde burgers al maar minder tijd en ruimte hebben om naar anderen om te zien, is de blijvende inzet en het mededogen van vrijwilligers steeds belangrijker.

Meer bedden lijkt de oplossing, maar dat is het niet

De druk om ‘verwarde personen’ op te sluiten wordt bijna ondraaglijk hoog. Houdt de staatssecretaris zijn rug recht onder het voortdurende beukwerk van sommige politiechefs en burgemeesters? Of keren we terug naar de 19de eeuw?

Gemeenten: ambulance voor verwarde personen

De Twentse gemeenten willen een ambulance laten rijden die uitrukt als ergens in de regio een melding binnenkomt over een persoon die verward gedrag vertoont. Een zogeheten street-triage met een ambulancemedewerker, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een politiefunctionaris maakt zo snel mogelijk een inschatting van het risico en beoordelen of en welke hulp noodzakelijk is. Het drietal…
Lees meer

ANBI status

Goed nieuws! De overheid heeft onze aanvraag voor een ANBI status goedgekeurd, met terugwerkende kracht. Dit betekent dat wij vanaf onze oprichtingsdatum (6 april 2017) een ANBI stichting zijn. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Nederlandse donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op de website van de…
Lees meer

Nominatie Roos van Elisabeth

Wij zijn genomineerd voor de Roos van Elisabeth 2017. De uitreiking en bekendmaking van de winnaar vindt plaats op 23 november 2017. Jaarlijks reikt het Elisabethfonds in november de onderscheiding de ‘Roos van Elisabeth’ uit. De ‘Roos van Elisabeth’ bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds toekent aan mensen…
Lees meer

Hartenkreet Bornse wethouder voor meer begrip

Het viel hem direct op bij de presentatie van de politiecijfers over 2015 in Borne. Een stijging van 14 meldingen in 2012 over overlast door verwarde mensen naar 41 in 2015. Voor wethouder Martin Velten schrikbarend, maar menigeen lijkt er zo aan voorbij te gaan. Dat het Velten wel opvalt, heeft te maken met zijn…
Lees meer

Persbericht workshops inloophuis voor naasten in Borne

Workshops voor naasten in het inloophuis Borne Het inloophuis voor naasten in Borne is in de vakantieperiode gesloten van 31 juli t/m 3 september. Dat betekent dat de inloop op de woensdag en zondag niet doorgaan in die periode, maar er vinden in de zomermaand wel drie workshops plaats, waar naasten van kwetsbare personen alleen…
Lees meer

Nieuwe website

Welkom op onze nieuwe website. Leuk dat je meer wilt weten over Inloophuis Borne en Zelfregieteam Borne. De website is nog onder constructie, dus kom binnenkort terug voor meer.