Gemeenten: ambulance voor verwarde personen

Gemeenten: ambulance voor verwarde personen

De Twentse gemeenten willen een ambulance laten rijden die
uitrukt als ergens in de regio een melding binnenkomt over
een persoon die verward gedrag vertoont. Een zogeheten
street-triage met een ambulancemedewerker, sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige en een politiefunctionaris
maakt zo snel mogelijk een inschatting van het risico en
beoordelen of en welke hulp noodzakelijk is. Het drietal moet
in principe 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Deze ambitie wordt vandaag besproken tijdens een
ontmoeting in Enschede van Twentse zorgwethouders en –
bestuurders met het landelijke Schakelteam Verwarde
Personen. Dat team laat zich bij de Forelderij informeren over
de hulpverlening die daar via dagbesteding en tijdelijk
beschermd wonen wordt geboden. Het Schakelteam
Verwarde Personen wil gemeenten en regio’s aansporen met
een sluitende aanpak van de mensen met verward gedrag te
komen.

Het inzetten van de ambulance, die in de eerste helft van
2018 bij wijze van proef moet gaan rijden, is daar een
onderdeel van. Later komend jaar, in oktober, moet er een
alles omvattend Twents plan van aanpak verwarde personen
liggen. ,,Met zo’n ambulance voorkomen we dat verwarde
mensen na een melding ten onrechte worden vastgezet in het
arrestantencentrum in Borne, zoals nu vaak gebeurt”, zegt
Anneke Raven, burgemeester van Hellendoorn en binnen de
Veiligheidsregio Twente belast met aanpak verwarde
personen.

Jan Bron, wethouder zorg in Hengelo: ,,Vaak komt het voor
dat een psychiater vaststelt dat er weinig of niets met iemand
aan de hand is of dat een heel andere vorm van hulp
noodzakelijk is. Maar daar gaat dan vaak een uur of anderhalf
overheen. Vervolgens staat zo iemand in Borne dan weer vrij
op straat, maar wordt hij aan zijn lot overgelaten.”
Het aantal meldingen over personen met verward gedrag is in
de periode 2013-2016 verdubbeld tot ruim 2.000.

Bron: Tubantia 15-12-2017