Inloophuis

Inloophuis voor de naasten van...

Het inloophuis is een plek waar iedereen terecht kan, die een vraag heeft voor ondersteuning. In een veilige omgeving bieden  wij u  een luisterend oor en geven wij  informatie. Het inloophuis wordt bemenst door ervaringsdeskundigen die ook een kwetsbare naaste in hun omgeving hebben. Zodoende is er vaak herkenning en wederzijds begrip. 

In de regel zijn wij op de woensdag geopend van 13.00 uur tot 16.00 (i.v.m. de bezetting door de vrijwilligers is een telefonische afspraak vooraf gewenst om teleurstellingen te voorkomen). Naast de inloop zijn ook individuele gesprekken mogelijk, waaronder ook een huisbezoek.

We streven er naar eens per maand een ontmoetingsbijeenkomst te organiseren (lotgenotencontact) voor en met naasten. Dit kunnen familieleden zijn van personen met een kwetsbaarheid, maar ook andere medebewoners of personen die betrokken zijn bij iemand met een psychische problematiek. Via de contactmogelijkheid op deze site kunt u uw belangstelling kenbaar maken en zullen wij contact met u opnemen.

Het vernieuwde interieur van het inloophuis.