Deze site is onderdeel van het Zelfregieteam Borne, waarvan het Inloophuis onderdeel is - Binnenkort verschijnt hier meer informatie.

Over ons

Waarom een inloophuis?

Het inloophuis voor naasten in Borne is er voor iedereen met een vraag naar ondersteuning, maar vooral voor naasten (ouders, partners, familie of degene die zich in de directe omgeving bevindt) van kwetsbare personen. Men hoeft niet persé in de gemeente Borne te wonen.

Doel inloophuis

Stimuleren en ondersteunen van de zelfregie van de kwetsbare medemens en zijn naasten. Een informele, laagdrempelige ontmoetingsplek bieden in een veilige en waar nodig anonieme omgeving. Een plek waar contact met anderen en vrijwilligers centraal staat Ook een plek waar je terecht kunt met hulpvragen.

Wat mag je verwachten?

Het inloophuis wordt gerund door ervaringsdeskundigen die begrip hebben voor uw situatie. Zij bieden een luisterend oor en geven indien gewenst advies. Zij kunnen behulpzaam zijn bij vragen en zo nodig de weg wijzen. Het inloophuis is een mogelijkheid om naar behoefte uit je huis te komen zonder dat daar een verplichting aan vast zit. Als u liever thuis in uw eigen omgeving een gesprek wilt voeren kan er ook een vrijwilliger bij u thuis komen.

Zelfregieteam Borne

Het inloophuis voor naasten in Borne is een initiatief van de stichting Zelfregieteam Borne.

De aanleiding voor het oprichten van de stichting is de geconstateerde leemte tussen de voorliggende voorzieningen en de aangeboden zorgstructuur. De zorg voor de cliënt is in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar anders ligt dat voor de naasten van de cliënt. Vooral in dit gebied is een grote leemte ontstaan en daar wil de stichting de initiatieven op richten zonder de cliënt te veronachtzamen

Naast het inloophuis zijn er de volgende initiatieven en acties van het zelfregieteam:

  • Organiseren van themabijeenkomsten om de naasten van en actoren die frequent in het aandachtsgebied werken, zoals gemeente, wijkpolitie,jeugdzorg, scholen etc, te informeren over kennis en begrip van de herkomst van onbegrep
    en gedrag en handvatten aan te reiken hoe met de cliënt om te gaan
  • Bekendheid geven over voorliggende voorzieningen
  • Contacten leggen met ondernemers en professionele zorgorganisaties
  • Aanwezigheid op vrijwilligers- en andere beurzen.

Presentatie Inloophuis Borne