Over ons

Over ons

Het Zelfregieteam Borne is ontstaan vanuit een oproep van een Wethouder uit Borne die in zijn persoonlijk leven ervoer dat er voor de naasten van cliënten geen zorg was en er geen informatie werd uitgewisseld over het familielid dat in zorg was. De zorg voor de cliënt is in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar anders ligt dat voor de naasten van de cliënt. Vooral in dit gebied is een grote leemte ontstaan en daar wil de stichting de initiatieven op richten zonder de cliënt te veronachtzamen.

Het zelfregieteam werkt met ervaringsdeskundigen en organiseert diverse activiteiten die zijn gericht op bewustwording van de problematiek van naasten en de degene die in zorg zijn. Zoals:

  • Organiseren van themabijeenkomsten om de naasten van en actoren die frequent in het aandachtsgebied werken, zoals gemeente, wijkagenten, jeugdzorg, scholen etc., te informeren over kennis en begrip van de herkomst van onbegrepen gedrag en handvatten aan te reiken hoe dit gedrag te duiden en er mee om te gaan;
  • Bekendheid geven over voorliggende voorzieningen;
  • Contacten leggen met ondernemers en professionele zorgorganisaties;
  • Aanwezigheid op vrijwilligers- en andere beurzen;
  • Inzet op de-stigmatisering van psychische problematiek;
  • Initiëren van de hulpkaart;

Lees meer over: