ANBI

ANBI

Sinds onze oprichtingsdatum (6 april 2017) zijn wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Nederlandse donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees hier meer over het aftrekken van uw giften. 

Doelstelling stichting Zelfregieteam Borne

  • Het bevorderen van de ondersteuning van naasten van mensen met een psychische stoornis;
  • Het bevorderen van bekendheid met onbegrepen gedrag;
  • Het bevorderen van destigmatisering van mensen met een stoornis en hun naasten;
  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Gegevens

RSIN: 857474492

KvK: 68505019

Beleidsplannen en verslagen

Bekijk of download hier ons beleidsplan 2018.

Bekijk of download hier ons financieel verslag.