ANBI

ANBI

Sinds onze oprichtingsdatum (6 april 2017) zijn wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Nederlandse donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees hier meer over het aftrekken van uw giften.

Doelstelling stichting Zelfregieteam Borne

  • Het bevorderen van de ondersteuning van naasten van mensen met een psychische stoornis;
  • Het bevorderen van bekendheid met onbegrepen gedrag;
  • Het bevorderen van destigmatisering van mensen met een stoornis en hun naasten;
  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Gegevens

RSIN: 857474492

KvK: 68505019

Beleidsplannen en (financiële) verslagen:

Bekijk of download hier ons jaarverslag 2023

Bekijk of download hier ons Financieel resultaat 2023

Bekijk of download hier ons jaarverslag 2022

Bekijk of download hier ons Financieel resultaat 2021

Bekijk of download hier ons jaarverslag 2021

Bekijk of download hier ons Financieel resultaat 2020

Bekijk of download hier ons Beleids en activiteitenplan ZRT 2019-2023

Bekijk of download hier ons jaarverslag 2020.

Bekijk of download hier ons Financieel resultaat 2019

Bekijk of download hier ons jaarverslag 2019.

Bekijk of download hier ons beleidsplan 2018.

Bekijk of download hier ons financieel verslag.