Bestuur

Stichtingsgegevens

Het bestuur

  • Ben van der Weide - voorzitter
  • Leny Zomer - secretaris
  • Marjolein Wobben - penningmeester
  • Henk de Jong - lid
  • Martin Velten - lid

De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Right to challenge

De stichting Zelfregieteam Borne is een burgerinitiatief dat valt onder het “Right to Challenge” Bewoners kunnen zelf een dienst over nemen van de gemeente als ze vinden dat het anders moet en zij het beter kunnen, ze hebben dan het recht de gemeente uit te dagen. Het initiatief verschuift dan van overheid naar burgers die de taken overnemen en daar van de gemeente dan middelen en ondersteuning van krijgen.

Het zelfregieteam  is met de uitvoering van het inloophuis de eerste stichting in de gemeente Borne die onder deze regeling valt.