Verslag onderzoek “Lokale aanpak personen met onbegrepen gedrag”

Verslag onderzoek “Lokale aanpak personen met onbegrepen gedrag”

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van een onderzoek naar de overdracht tussen zorgsystemen en het sociaal domein. De gemeente Borne vroeg de St. Zelfregieteam Borne (ZRT) mee te denken over het plan “Lokale aanpak personen met onbegrepen gedrag” en wel op het gebied van preventie en vroegtijdige signalering. De aansluiting tussen de GGZ en het sociaal domein verloopt soms moeizaam, terwijl beide partijen het belang van goede overdracht zeker inzien.

In dit verslag kunt u de resultaten van dit onderzoek , waarvoor een subsidie van ZonMW verkregen is, nalezen. Tijdens dit onderzoek werd nauw samengewerkt met Familieperspectief- Joke van der Meulen.

Eindverslag product zelfregieteam Borne en familieperspectief