Deze site is onderdeel van het Zelfregieteam Borne, waarvan het Inloophuis onderdeel is - Binnenkort verschijnt hier meer informatie.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

  • Naast het bestuur dat een vrijwillig bestuur is , heeft de stichting momenteel 5 vrijwilligers.
  • Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst getekend en hebben op grond daarvan een geheimhoudingsplicht.
  • Er is een vrijwilligersreglement zodat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van hun taken en de uitvoering daarvan.
  • De vrijwilligers ontvangen de gasten in het inloophuis en bieden een veilige omgeving. Zij bieden een luisterend oor en geven desgewenst advies.
  • Wij verwachten van de vrijwilliger een open houding en emotionele stabiliteit.

Daarnaast is ervaring als naaste van een persoon met psychiatrische problematiek of ervaring als psychiatrisch patiënt zeer gewenst. De vrijwilliger mag in het herstelproces zitten, maar moet zijn eigen problematiek kunnen overstijgen. Integriteit en discretie zijn belangrijke eigenschappen van de vrijwilliger.

Mocht je interesse hebben in dit vrijwilligerswerk, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator:

Leny Zomer 06-47448500
Email: inloophuisborne@gmail.com