Vrijwilligers

Vrijwilligers

Naast het bestuur dat een vrijwillig bestuur is, heeft de stichting vrijwilligers die  verschillende taken uitoefenen. Ervaring als naaste van een kwetsbaar persoon is gewenst, maar niet noodzakelijk. De vrijwilliger mag in het herstelproces zitten, maar moet zijn eigen problematiek kunnen overstijgen. Integriteit en discretie zijn belangrijke eigenschappen van de vrijwilliger. Vrijwilligers mogen, als zij een bepaalde periode actief zijn geweest, deelnemen aan de opleiding FED 1(familie-ervaringsdeskundige) die door Saxion Hogeschool wordt uitgevoerd. De kosten van deze opleiding is voor de stichting ZRT. De vrijwilligers tekenen een vrijwilligers overeenkomt en hebben op grond daarvan een geheimhoudingsplicht. Er is een vrijwilligersreglement, zodat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van hun taken en de uitvoering daarvan.

De vrijwilligerscoördinator begeleidt de vrijwilligers en onderhoud de contacten na een inzet of activiteit. Met enige regelmaat komen de vrijwilligers bij elkaar om informatie uit te wisselen en ontwikkelingen met betrekking tot het vrijwilligerswerk te bespreken.

Er zijn vrijwilligers die het inloophuis bemensen, gastvrouw zijn, maar ook vrijwilligers die de gesprekken voeren met de gasten/naasten in het inloophuis.  Daar bieden zij het luisterend oor en geven informatie.  Ook zijn er “wandelvrijwilligers” die desgewenst met een gast of een groepje gaat wandelen, omdat het soms makkelijker praat tijdens een ommetje. Andere vrijwilligerstaken zijn op het gebied van PR en verzorgen van de website/social-media.

Heeft u interesse in het vrijwilligerswerk van onze stichting, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator Leny Zomer, tel …06 - 51841668………. Of stuur een mail naar zelfregieteamborne@gmail.com.